0086 15895422983
mon - juma: ir sagat 10 - agşam 7oturdy - gün: ir sagat 10 - agşam 3

Akylly dolandyryş - AEXP, SCC seriýasy

 • Ekrana degiň
 • Simsiz merkezi dolandyryş
 • Birinde 30+
 • 7 dýuým Ekran

  Önümiň jikme-jigi

  AEXP-sensorly ekran dolandyryş paneli

  Şift fanaty ýöriteleşdirilen kontrolleýeri ulanýar we duýgur ekran interfeýsi janköýeriň işleýiş maglumatlaryny hakyky wagtda görkezýär, bu gözegçilik üçin amatly we zerurlyklara görä çalt düzedilip bilner.Amal ýönekeý, amatly we çalt.Wizual funksiýany sazlamak, bir düwmejik potolok tizligini sazlamak, öňe we ters kommutasiýa üçin amatly.Dolandyryş ulgamy aşa wolt, wolt wolt, aşa gyzgynlyk, aşa köp, fazanyň ýitmegi we yrgyldy üçin akylly gorag bilen üpjün edilendir.Işleýiş wagtynda janköýer adaty däl bolsa, ulgam fanaty wagtynda ýapar.

  Akylly dolandyryş

  ● qualityokary hilli elektron bölekleri, berk hil we howpsuzlyk synagy.

  Sh potolok janköýeriniň işleýiş enjamlaryny anyklamak, hakyky wagtda howpsuzlygy goramak.

  Screen Ekrana gözegçilik etmek, iş ýagdaýynyň hakyky wagtda görkezilmegi, bir düwmäniň tizligini sazlamak, öňe we tersine.

  Hardware Giňişleýin enjam we programma üpjünçiliginiň howpsuzlygyny goramak-aşa wolt, naprýa .eniýe, aşa köp, temperatura, fazanyň ýitgisinden goramak, çaknyşykdan goramak.

  SCC-simsiz merkezi dolandyryş

  gözegçilik

  Akylly potolok janköýerlerini dolandyrmak, ýeke-täk akylly merkezleşdirilen gözegçilik, bir wagtyň özünde birnäçe janköýeriň işine gözegçilik edip biler, bu gündelik dolandyryş we gözegçilik üçin amatly.

  Akyl gözegçiligi potolok fanatlaryny dolandyrmagy, uzakdan dolandyrmagy, awtomatiki gözegçilik, temperaturany we çyglylygy özleşdirilen gözegçilik we uly maglumatlary dolandyrmagy öz içine alýar.

  Time Wagt we temperaturany duýmak arkaly iş meýilnamasy öňünden kesgitlenýär.

  The Daşky gurşawy gowulaşdyrmak bilen, elektrik energiýasynyň bahasyny azaldyň.

  Touch Zawodyň häzirki zaman akylly dolandyryşyny ep-esli gowulandyrýan dolandyryşy, ýönekeý we amatly ýerine ýetirmek üçin duýgur ekrany ulanyň.

  ● SCC akylly dolandyryş, müşderiniň zawodyň akylly dolandyryşyna laýyklykda düzülip bilner.

  Arza

  AEXP
  GKÇ

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  whatsapp